Što je molekula? Većina ljudi prvi je put čula za molekulu u osnovnoj školi. To je najvažniji koncept kemije i omogućuje nam da bolje poznajemo prirodu. Kemija je znanost koja proučava strukturu mater