Što je molekula

Što je molekula

Što je molekula, definicija

Što je molekula? Većina ljudi prvi je put čula za molekulu u osnovnoj školi. To je najvažniji koncept kemije i omogućuje nam da bolje poznajemo prirodu. Kemija je znanost koja proučava strukturu materije, sastav i svojstva materijala i njihove varijacije. Prema drevnom konceptu, kaže se da je molekula najmanji dio tvari koji ima svoj poseban sastav, odnosno kemijska svojstva. Pojam molekula latinskog je podrijetla i sastoji se od dvije riječi koje znače gravitaciju i malu masu. U kemiji molekula predstavlja najmanju česticu bilo koje tvari. Kad se molekula podijeli na svoje osnovne dijelove, tvori atome. Na toj se osnovi temelji koncept moderne kemije. Uz osnovnu definiciju što je molekula, važno je znati i od čega je sastavljena. Baš kao i kod ljudi gdje se svaki mehanizam sastoji od dijelova, tako je i molekula sastavljena od atoma. Neke se molekule sastoje od jednog atoma, ali u većini tvari kojima smo okruženi prisutna je složenija molekularna struktura.

Što je molekula i kakva je njezina struktura

Odgovor na pitanje što je molekula postavio je još grčki znanstvenik, Demokrit. Tvrdio je da se sve tvari sastoje od čestica. Uzimajući u obzir osnovnu definiciju što je molekula, da je to skupina atoma koja je jednaka ili različita i koja se ne može odvojiti bez uništavanja svojstava materije, možemo vidjeti kakva je njezina struktura. Naime, u molekuli postoje strukture koje imaju jedinstvenu molekularnu težinu. Najvažnije su karakteristike da se sastoji od dva ili više atoma. Atomi sadržani u molekuli identični su, poput molekule kisika ili različite molekule vode koja sadrži dva različita atoma, jedan atom vodika, a drugi atom kisika. Kada su u pitanju dimenzije molekule, one ovise o broju atoma od kojih je sastavljena. Budući da je masa molekula izuzetno mala, mjeri se u posebnim jedinicama. Veličina molekule najmanja je tvar koja zapravo može biti neovisna i postojati bez gubitka svojih kemijskih svojstava ili sastava. To je zato što molekule karakterizira kvalitativni i kvantitativni sastav.

Što je molekula i osnovne karakteristike

Kvalitativni sastav govori o atomima koji čine molekulu, dok će vam kvantitativni sastav reći koliko atoma svaka molekula stvara. Oblici molekula također se razlikuju. Naime, molekule vode imaju izgled kuglice, dok su molekule gume u obliku dugih niti. Sastav ili struktura molekula napisani su u obliku određene kemijske formule. Kemijska formula najjednostavniji je način predstavljanja molekula. Kada koristimo kemijsku formulu, možemo vidjeti simbole za elemente na periodnom sustavu elemenata, dok će indeksi ukazivati na to koliko atoma svakog elementa postoji u molekuli. Kao što se molekula sastoji od atoma kemijskih elemenata, tako se i kemijska svojstva molekule određuju prema tome što i koliko atoma sadrže. Nakon objašnjenja što je molekula, možemo jasnije vidjeti kako se klasificira prema složenosti materijala. To su diskretne molekule, makromolekule, polarne molekule i nepolarne molekule. Znajući odgovor na pitanje što je molekula, možemo pogledati i nevjerojatne transformacije zvane kemijske reakcije. Zahvaljujući njima možemo dobiti nove materijale.

Tagovi:

VIŠE IZ KATEGORIJE

Hibernacija ljudi

Hibernacija ljudi

Znate li što znači pojam hibernacija? Hibernacija uključuje stanje minimalne aktivnosti. Tradicionalno se ovaj pojam povezuje sa zimskim snom kada životinje, poput medvjeda, tijekom hladnih mjeseci uđ

Otrovne gljive i vrganji

Otrovne gljive i vrganji

Interes ljudi za gljivama poznat je od davnina. U mnogim drevnim civilizacijama, poput Egipta, Kine, Rima i Grčke, gljive su se koristile kao hrana i u ljekovite svrhe. Do danas je širom svijeta ident

Da li smo sami u svemiru

Da li smo sami u svemiru

Ljudi su stoljećima ispitivali da li smo sami u svemiru i postoji li život izvan Zemlje. Postojanje drugih vanzemaljskih civilizacija i naseljenost drugih planeta u svemiru tema je koja je jedna od na

Koliko spermatozoida je potrebno da se zatrudni

Koliko spermatozoida je potrebno da se zatrudni

Rođenje djeteta smatra se jednim od najvažnijih događaja u životu svake osobe. Planiranje trudnoće može biti vrlo uzbudljivo, ali u isto vrijeme vrlo stresno za mnoge parove. U procesu planiranja zače