### Osnove Pravilnog upravljanja dionicama kao dijela portfelja za dugoročnu sigurnost

Pravilno upravljanje dionicama kao dio portfelja za dugoročnu sigurnost zahtijeva temeljito razumijevanje osnovn