### Kako smanjiti troškove zdravstvene zaštite: Alternativni pristupi medicinskim uslugama kroz telemedicinu

Telemedicina je jedan od najinovativnijih načina kako smanjiti troškove zdravstvene zaštit