Seksualno nasilje i oglasi predstavljaju ozbiljan problem u društvu koji zahtijeva sveobuhvatan pristup prevenciji i podršci žrtvama. Prevencija ovog oblika nasilja ključna je kako bi se smanjio broj