Plaćanje računa online: Uloga kartica u modernom bankarstvu donosi niz prednosti koje su promijenile način na koji obavljamo financijske transakcije. Jedna od najvećih prednosti je brzina tranzakcija.