U kontekstu Društveno odgovornog kockanja u budućnosti, casina će se služiti naprednim tehnologijama kako bi osigurala sigurno i odgovorno okruženje za svoje igrače. Jedan od ključnih pristupa u toj i