U odlomku pod naslovom “Znanost iza vječne ljubavi: Neurobiološki aspekti i hormoni zaljubljenosti”, istražujemo temelje vječne ljubavi kroz prizmu neuroznanosti, posebice fokusirajući se na hormonaln