“Ljubav na prvi pogled: Kako prepoznati trenutnu povezanost u potrazi za partnericom”

Ljubav na prvi pogled često se doživljava kao romantičan ideal, a u isto to vrijeme kao ključna prekretnica u tra