Planiranje budžeta je temeljna vještina koja omogućava pojedincima da učinkovito upravljaju svojim financijama i koriste novac kao sredstvo za ostvarenje svojih ciljeva i snova. Da biste razumjeli kak