U kontekstu Tarot centra, Mudrost Nula nije samo apstraktni pojam već ključni element za dublje razumijevanje i tumačenje karata. Razumijevanje simbolike praznine zahtijeva pristup koji prevazilazi do