Socijalna izolacija predstavlja stanje kada pojedinac ima malo ili nimalo socijalnih veza i interakcija s drugim ljudima. Ovaj nedostatak socijalnih veza može imati ozbiljne posljedice na mentalno zdr