Kad izađemo na livadu rano ujutro, gdje je trava prekrivena rosom, možemo primijetiti osvježavajuću zelenu boju koja je neraskidivo povezana s razumijevanjem cijelog procesa. Često se dogodi da odgovo