U kontekstu Ljubav kao umjetnost: Neprekidno usavršavanje ljubavnih vještina, komunikacija je osnovni kist kojim parovi boje svoj odnos. Bez otvorene, iskrene i konstruktivne komunikacije, odnos može