Održavanje vlastitog identiteta u vezi često se doživljava kao izazov, no ključno je za zdrav i uravnotežen odnos. Borba za balans: Održavanje vlastitog identiteta u vezi nije samo poželjno, već je nu