Korištenje kredita za zaposlene na određeno za refinanciranje postojećih dugova može donijeti niz prednosti koje mogu značajno olakšati financijsku situaciju. Prva i najvažnija prednost je smanjenje m