### Sučelja za programiranje aplikacija (API): Revolucija u bankarskim uslugama kroz otvoreno bankarstvo

Sučelja za programiranje aplikacija (API) predstavljaju ključnu inovaciju koja potiče revoluci